پرسش خود را بپرسید

"جام می از بهر می دوست داریم "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٤٦

این شعر کنایه از چیه ؟

"جام می از بهر می دوست داریم "

١,٣٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این شعر کنایه از این است که ما انسان ها، چیزها را به خاطر ارزش ذاتی آنها دوست نداریم، بلکه به خاطر چیزی که از آنها به دست می آوریم، دوست داریم. در این شعر، جام می نماد هر چیزی است که ما آن را دوست داریم. ما جام می را به خاطر خود جام می دوست نداریم، بلکه به خاطر می که در آن است، دوست داریم.

این کنایه را می توان در زندگی روزمره نیز مشاهده کرد. برای مثال، ما ممکن است یک ماشین را به خاطر خود ماشین دوست داشته باشیم، اما در واقع ما آن را به خاطر راحتی، سرعت، یا سایر ویژگی هایی که به ما می دهد، دوست داریم. یا ممکن است یک دوست را به خاطر خود دوست داشته باشیم، اما در واقع ما او را به خاطر ویژگی هایی که دارد، دوست داریم، مانند مهربانی، هوش، یا شوخ طبعی.

در این شعر، شاعر به ما هشدار می دهد که نباید فریب ظاهر چیزها را بخوریم. باید به ارزش ذاتی چیزها توجه کنیم، نه به چیزی که از آنها به دست می آوریم.

در اینجا چند مثال دیگر از کنایه های مشابه را می توان ذکر کرد:

  • ما پول را دوست داریم، اما در واقع ما آن را به خاطر راحتی و امنیتی که به ما می دهد، دوست داریم.
  • ما قدرت را دوست داریم، اما در واقع ما آن را به خاطر کنترل و تأثیری که بر دیگران می دهد، دوست داریم.
  • ما شهرت را دوست داریم، اما در واقع ما آن را به خاطر توجه و احترامی که از دیگران دریافت می کنیم، دوست داریم.

این کنایه ها می تواند به ما کمک کند تا از خودمان و انگیزه های خود آگاه تر شویم.

٧١,٣٦٨
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧١٨
برنزی
٩٤٧
تاریخ
٦ ماه پیش

میگوید هر صورت و صنعتی رو   به خاطر معنا و حقیقتی که در وی نهفته است و یا هدف  از خلق آن دوست داریم  و این دو را برای رسیدن در صانع      

مثل این است که ما گل   رو دوست داریم اما   اول برای بو  و بعد   زیب و رنگ ظاهر  ،و مجموعه هر دو رو برای   نیل  به مرادی   به مراتب بالاتر که طیب خاطر است

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

شعر "جام می از بهر می داریم دوست" از شاه نعمت‌الله ولی، شاعر و عارف قرن هشتم هجری، کنایه از عشق و محبت است. در این شعر، شاعر می‌گوید که ما جام می را به خاطر خود می‌پرستیم، نه به خاطر می‌ای که در آن است. این بدان معناست که ما عشق را به خاطر خود آن دوست می‌داریم، نه به خاطر لذتی که از آن می‌بریم.

در این شعر، جام می استعاره از عشق است و می استعاره از معشوق. شاعر می‌گوید که ما عشق را به خاطر خود آن دوست می‌داریم، نه به خاطر لذتی که از آن می‌بریم. عشق برای ما ارزش ذاتی دارد و ما آن را صرفاً برای لذت بردن از آن نمی‌خواهیم.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما