پرسش خود را بپرسید

پیشوند amphi در کلمه ها

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٣٤

پیشوند

 amphi

 در کلمه هایی مثل

 amphibian

چه معنایی داره ؟

٢,٧٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پیشوند amphi در کلماتی مثل amphibian به معنای "دو"، "هر دو"، یا "در دو طرف" است. در کلمه amphibian، amphi به توانایی دوزیستان برای زندگی در دو محیط، یعنی آب و خشکی، اشاره دارد.

در زبان فارسی، معادل پیشوند amphi می‌تواند "دوزیست" یا "دوجانبه" باشد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما