پرسش خود را بپرسید

Have یا having a party

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٢٦

سلام

The two couples have a double wedding.

چرا در اینجا از present simple استفاده شده؟

 

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جمله "The two couples have a double wedding." از present simple استفاده شده است زیرا این جمله بیان یک واقعیت است که در زمان حال اتفاق می افتد. در واقع، این جمله بیان می کند که دو زوج در حال حاضر با هم ازدواج کرده اند.

در زبان انگلیسی، present simple برای بیان حقایق، عادات، اتفاقات تکرارشونده و برنامه های آینده استفاده می شود. در این جمله، ما در مورد یک واقعیت صحبت می کنیم، یعنی دو زوج در حال حاضر با هم ازدواج کرده اند. بنابراین، استفاده از present simple در این جمله صحیح است.

البته، می توان این جمله را با استفاده از present perfect نیز بیان کرد. در این صورت، جمله به این صورت خواهد بود:

The two couples have had a double wedding.

در این جمله، ما از present perfect استفاده کرده ایم زیرا این جمله بیان می کند که دو زوج قبلاً با هم ازدواج کرده اند. این جمله نیز صحیح است، اما کمی متفاوت از جمله اول است.

در نهایت، انتخاب بین present simple و present perfect به منظور بیان یک واقعیت در زبان انگلیسی به معنای جمله بستگی دارد. اگر جمله بیان یک واقعیتی است که در حال حاضر اتفاق می افتد، باید از present simple استفاده کرد. اگر جمله بیان یک واقعیتی است که قبلاً اتفاق افتاده است، باید از present perfect استفاده کرد.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما