پرسش خود را بپرسید

میشه این تست زبانو کمکم کنید

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٣٩

This society enjoys cultural ……… despite the fact that it consists of different ethnic backgrounds

٠ %

erection

١٠٠ %

homogeneity

٣ پاسخ
٠ %

demonstration

٠ %

conviction

١,٨٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
در این جمله، "homogeneity" به معنای "همگنی" و شباهت در فرهنگ است. جمله می گوید که این جامعه، علیرغم اینکه از اقوام مختلف تشکیل شده است، از همگنی و شباهت فرهنگی برخوردار است.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٠٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٣٨
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما