پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ی محاوره ای was i too obvious

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢٩

معنی جمله ی محاوره ای 

was i too obvious?

١,٦٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
یعنی خیلی تابلو بودم؟ 
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

خیلی تابلو بودم؟خیلی ضایع بود؟

١٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما