پرسش خود را بپرسید

تست واژ ه کنکور ارشد

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٩٠
The ……… of scientific thinking has institutionalized the idea that knowledge has to progress and can do so only through research.
٠ %

adversary

٠ %

admonition

١٠٠ %

advent

٢ پاسخ
٠ %

addiction

١,٦٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٥,١٣٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
گزینه advent صحیح است.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما