پرسش خود را بپرسید

آیا روز حساب کنایه است ؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٥٤

آیا روز حساب کنایه است؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

روز حساب  روز رستاخیز و رسیدگی به اعمال بندگان است و می تواند به عنوان کنایه نیز استفاده شود 

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

بله، روز حساب کنایه است. کنایه به بیان غیرمستقیم یک مفهوم یا اندیشه گفته می شود. در این مورد، مفهوم اصلی که بیان می شود، روز قیامت است. اما به جای استفاده از عبارت مستقیم "روز قیامت"، از عبارت کنایه ای "روز حساب" استفاده می شود.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما