پرسش خود را بپرسید

با توجه به نسبت معنایی جفت واژه‌ها در کدام گزینه غلط املای بیشتر دیده می‌شود

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٦٦٩

آزمون تیز هوشان 

٧٢ %

ثواب و مصلحت _هدف و قرض _قالب و چیره

١٦ پاسخ
٢٢ %

بنا و آمارت_ نفیس و مرغوب _حول و هراس

٥ پاسخ
٠ %

حجره و غرفه_ زبونی و خاری _مائده وطعام

٤ %

معرکه و غوغا_ ‏هیمهو هیزم_نقض و لطیف

١ پاسخ
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

باسلامدر این گزیته غلط املایی زیادی دیده می شود
عمارت و هول

٢٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در گزینه دوم غلط املایی بیشتر  وجود دارد .

زیرا در این گزینه : امارت غلط است درست آن عمارت است 

همچنین در این گزینه : حول غلط است و درست آن هول می باشد که همخانواده هولناک است 

در گزینه اول فقط یک غلط املایی و جود دارد  و آن هم غرض می باشد .ولی در گزینه دوم دو غلط املایی

٦٧٣,٧٧٥
طلایی
٤٥٦
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام. صواب باید باشه به معنی صحیح و درست. غالب باید باشه به معنی غلبه کردن.

-
٥ ماه پیش

عرض سلام جناب باقری
جسارت نباشه حضرتعالی استاد ما هستید ، از لحاظ املایی کاملا فرمایشات جنابعالی صحیح است ، اما موردی که در آزمون ها باید بدان توجه داشت ، ترکیب سازی است که طراح انجام داده . بنابراین گزینه یک با سه غلط گزینه درست است. صواب و مصلحت ، هدف و غرض و غالب و چیره.
با احترام و ارادت.

پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,١٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٣٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

گزینه نخست پاسخ درست هست!

1. صواب و مصلحت https://abadis.ir/fatofa/صواب/

          هدف و  غرض

https://abadis.ir/fatofa/غرض/

           غالب و چیره

https://abadis.ir/fatofa/غالب/

   


2. بنا و عمارت

https://abadis.ir/fatofa/عمارت/

هول و هراس

https://abadis.ir/fatofa/هول/

3. زبونی و خواری

https://abadis.ir/fatofa/خواری/

4. نغز و لطیف  

https://abadis.ir/fatofa/نغز/

ادبیات  بیشتر از اونی هست که در دبیرستان یاد می گیریم،هرچند اونم به درستی یاد نمیدن!  

٥٦٦,١٥١
طلایی
٣٧٤
نقره‌ای
٦٧٤
برنزی
١,٠٨٩
تاریخ
٥ ماه پیش

عالی و کامل

پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٥,٣٢٤
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٥ ماه پیش

در گزینه اول: صواب، غالب وغرض صحیح است. 

١,٦٨٨
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
سلام، گزینه اول پاسخ سوال شماست.
٢٨,٤٧٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٦
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٢٨٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٩
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما