پرسش خود را بپرسید

تفاوت such as وsame as

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١١٠

تفاوت such as  وsame as 

٢٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Same as و such as هر دو می‌توانند برای ارائه مثال استفاده شوند، اما تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.

Same as به معنای «همانطور که» یا «همانند» است. معمولاً برای مقایسه دو چیز یا مفهومی که دقیقاً مشابه یکدیگر هستند استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

  • The sky is the same as the ocean. (آسمان همانند اقیانوس است.)
  • My new car is the same as your old one. (ماشین جدید من همانند ماشین قدیمی شماست.)
  • The test is the same as the one you took last week. (آزمون همانند آزمونی است که هفته گذشته دادید.)

Such as به معنای «مانند» یا «مثل» است. معمولاً برای ارائه مثال‌های خاصی از یک گروه یا دسته استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

  • I like many kinds of food, such as pizza, pasta, and sushi. (من غذاهای زیادی را دوست دارم، مانند پیتزا، پاستا و سوشی.)
  • The park has many different kinds of trees, such as oak trees, maple trees, and pine trees. (پارک درختان مختلفی دارد، مانند درختان بلوط، درختان افرا و درختان کاج.)
  • The company offers many different products, such as cars, trucks, and SUVs. (شرکت محصولات مختلفی ارائه می‌دهد، مانند اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و SUVها.)

در برخی موارد، می‌توان از same as و such as به جای یکدیگر استفاده کرد. به عنوان مثال، جمله «I like many kinds of food, such as pizza, pasta, and sushi» را می‌توان به صورت «I like many kinds of food, the same as pizza, pasta, and sushi» نیز نوشت. با این حال، در اکثر موارد، استفاده از same as و such as به جای یکدیگر باعث تغییر معنای جمله می‌شود.

در اینجا چند نکته برای استفاده صحیح از same as و such as آورده شده است:

  • از same as زمانی استفاده کنید که دو چیز یا مفهوم دقیقاً مشابه یکدیگر باشند.
  • از such as زمانی استفاده کنید که می‌خواهید مثال‌های خاصی از یک گروه یا دسته ارائه دهید.
  • در صورت شک، از same as استفاده کنید تا مطمئن شوید که معنای جمله را به درستی منتقل می‌کنید.
٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما