پرسش خود را بپرسید

کلمه ای5 حرفی به معنای (رفتار نا برابر با افرادی که حقوق یکسانی دارند) چیست؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٦٤

آزمون تیز هوشان 

٢١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تبعیض هست در کتاب مطالعات هفتم نوشته شده است.

تاریخ
٦ ماه پیش

کلمه مورد نظر ( تبعیض ) است.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

رفتار نابرابر با کسانی که حقوق برابر دارند تبعیض نامیده می شود

تاریخ
٦ ماه پیش

Discrimination 

تبعیض

٦,٤٢٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٦٣
تاریخ
٦ ماه پیش

فکر میکنم قانون باشه.

تاریخ
٦ ماه پیش

نه تبعیض هست

-
٦ ماه پیش

تبعیض هستش فکر کنم

تاریخ
٦ ماه پیش

تبعیض هستش، 😁تقلب  کر دم از  اینا

-
٦ ماه پیش

پاسخ شما