پرسش خود را بپرسید

منظور از هرحیوان گردن درازی شترنیست چیست؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٥٤٤

منظور از هرحیوان گردن درازی شتر نیست چیست؟

٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی هر گردی گردو نیست

تاریخ
٦ ماه پیش

مشابه هر گردی گردو نیست.

٣٠,٠٣٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٢
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

مشابه همان "هر گردی، گردو نیست. "

٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

هر گردی گردو نیست

تاریخ
٦ ماه پیش

منظور از یک سریا هست که فکر میکنن  ظاهر همه چیز هست  .

اشاره به ارزش اداما هست نه ظاهر آدما.

٢٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما