پرسش خود را بپرسید

معنی "som thing is out of order "

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٤٨

معنی

 "some thing is out of order " 

١,٣٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"Out of order"  یعنی چیزی به درستی کار نمی کند یا موضوعی خارج از دستور است.

 به عنوان مثال، اگر آسانسور کار نمی کند، ممکن است این عبارت نمایش داده شود؛ "out of order". 

در یک جلسه، اگر کسی خارج از دستور جلسه( out of order) صحبت کند، رئیس ممکن است بگوید "شما خارج از دستور جلسه صحبت می کنید ( that’s out of order)".

٢٧٩,٦٦٧
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣٢
تاریخ
٥ ماه پیش
یه جای کار  می لنگه
٢١,٧٢٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٣ ماه پیش

کار نمیکنه، خرابه

٢٨,٣٧٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٥ ماه پیش

به پیشنهادهای زیر مراجعه کنید:

https://abadis.ir/entofa/out-of-order/
٧,٣٠٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی خراب شده ، از کار افتاده

The machine is out of order 

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما