پرسش خود را بپرسید

زبان رسمی " اردو "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٣١

زبان رسمی کدام کشور 

"اردو"

است؟

١,٦١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٤

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اردو زبان ملی، میانجی و رسمی پاکستان است.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

اردو زبانی است آمیخته از فارسی و عربی و انگلیسی و زبان رسمی کشور پاکستان است 

١١٥,٧٧٦
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٥
برنزی
٤٥٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاکستان و تاجیکستان و ارمنستان و هند قدیم. امروزه یا شاید هم از قدیم به زبانهای نزدیک فارسی یا شبیه فارسی رو اردو میگویند.

٣٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

زبان اردو زبان رسمی کشور پاکستان است

تاریخ
٦ ماه پیش

درود فکر کنم پاکستان باشد

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما