پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان "why the long face"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٠

ترجمه روان

 "why the long face"

٢,٤٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چرا سگرمه‌هات تو همه؟

چرا پکری؟ 

چرا عنقی؟

تاریخ
٦ ماه پیش

چرا نامیزونی؟، چرا پکری؟چرا اخمات تو همه؟چرا ناراحتی؟

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پیشنهادهای زیر را بررسی کنید:

https://abadis.ir/entofa/why-the-long-face/
٩,٢٨٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٦
برنزی
٧٦
تاریخ
٦ ماه پیش

چرا ناراحتی؟

چرا تو هَمی؟

چرا لب و لوچت آویزونه؟

چرا پکری؟

٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما