پرسش خود را بپرسید

""شتر گلو باش""

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٢٦

جمله ی  عامیانه ی 

""شتر گلو باش""

رو به چه ادمایی میگن و یعنی چه ؟

١,٣٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
یعنی عیب دیگران رو نگو و دهنت قرص باشه.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

شتر گلو در کار لوله کشی استفاده میشود و در آن و جوری طراحی شده که کمی آب در آن بماند تا مانع از این شود که بوی بد چاه به طرف بالا بیاید.فکر میکنم این جمله به این معنی باشد که کار اشتباهش را نادیده بگیر و در مورد آن سکوت کن (سرپوش گذاشتن روی کار اشتباه دیگری

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش
٣١١,٢١٩
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما