پرسش خود را بپرسید

" بند پوتینم را محکم می بندم "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٨٢

عبارت 

" بند پوتینم را محکم می بندم "

 کنایه از چیست ؟

١,٦١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی از تصمیمی که گرفتم مطمئنم

١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
٦ ماه پیش
آماده‌ و مهيّا شدن‌ و اراده‌ مصمّم‌ داشتن‌.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما