پرسش خود را بپرسید

نمونه تست" استخدامی"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٨٥
مطبوعات تا چه حدی آزادی بیان دارند ؟
  1. مخل مبانی اسلام نباشد
  2. طبق مصالح کلی نظام باشد
  3. مطابق مصالح عموم مردم باشد
  4. مخل مبانی مذهب رسمی نباشد .
١,٥٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

گزینه مخل مبانی اسلام نباشد درست است.

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. بنابراین، مطبوعات در ایران تا زمانی که مطالب آنها مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد، از آزادی بیان برخوردار هستند.

٧٠,٦٣٢
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٤
برنزی
٩٢٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما