پرسش خود را بپرسید

Meaning جایگاه در جمله زیر

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٤

جایگاه meaning تو این جمله چیه؟

Another example is the number line, which goes on forever in both directions, meaning it is infinite.

٢,٦١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨٥
برنزی
٤٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام

کلمه "meaning" به معنای "که به این معناست" یا "که به این معنی است" استفاده شده است.

در این جمله، از "meaning" برای ارائه توضیحات یا تفصیلی دقیق در مورد مفهوم یا تعریف ارائه شده استفاده شده است. به طور کلی، جمله به این معنی است که خط عددی به طور بی‌پایان به هر دو جهت ادامه دارد و از این رو مفهوم بی‌پایان بودن را نشان می‌دهد.

می‌توان "meaning" را به عنوان یک کلمه‌ کاربردی در جملاتی که قصد توضیح و تفسیر یک مفهوم یا تعریف را دارند، تفسیر  کرد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما