پرسش خود را بپرسید

مفهوم عبارت و شعر زیر رو متوجه نمیشم

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩٥

Fair steed, fair steed, as white and free;
And spirits from all the lake's deep bowers

 Glide o'er the blue wave scattering flowers,
Fair steed, around my love and thee.

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خصوط شعری که شما به اشتراک گذاشته اید از شعر "معشوقه O'Donohue" نویسنده توماس مور است. این شعر در مورد زنی است که عاشق مردی به نام O’Donohue است. زن برای خودش و معشوقش که سوار بر اسب سفیدی است، درخواست حفاظت می کند. ارواح از دریاچه در  اطراف آنان گل می ریزند که نشانه خوش شانسی و محافظت است. عبارت «اسب رنگ پریده/fair steed» روشی شاعرانه برای اشاره به اسب سفید است. این شعر به سبک عاشقانه سروده شده است و برای برانگیختن احساس عشق و اشتیاق است.

“Fair steed, as white and free; And spirits, from all the lake’s deep bowers, Glide o’er the blue wave scattering flowers, Around my love and thee.”

٢١٢,٢٠٧
طلایی
١١٥
نقره‌ای
٢,٩١٢
برنزی
١,٤٩٣
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما