پرسش خود را بپرسید

مفهوم curls را در شعر : When newly it launched, thy long mane curls,

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٩٧

When newly  it launched, 
thy long mane curls

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت «thy long mane curls» از شعر «معشوقه O'Donohue» نوشته توماس مور است. در این متن، کلمه "curls/جعد( فر) موها" به نحوه حرکت یال اسب در هنگام آغاز حرکت اسب اشاره دارد. عبارت "یال بلند/long mane" به موهای بلند اسب اشاره دارد که روی گردن و پشت او رشد می کند. کلمه "curls( چین و شکن دار کردن یا شدن مو یا گیسو)" برای توصیف نحوه حرکت یال اسب به شکل موج دار یا مارپیچ استفاده می شود.

“Fair steed, as white and free; And spirits, from all the lake’s deep bowers, Glide o’er the blue wave scattering flowers, Around my love and thee. When newly launched, thy long mane curls, Fair steed, as white and free; And spirits, from all the lake’s deep bowers, Glide o’er the blue wave scattering flowers, Fair steed, around my love and thee.”

٢١٢,١٩٧
طلایی
١١٥
نقره‌ای
٢,٩٠٨
برنزی
١,٤٩٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما