پرسش خود را بپرسید

"طبالی به که بطالی"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٧٧

مفهوم این ضرب المثل فارسی چیه ؟

طبالی به که بطالی

١,٠٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٥

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این ضرب المثل مفهوم کار و تلاش را تداعی میکند.

طَبّالی یعنی دهل زنی و بَطّالی یعنی بیکاری و تن پروری. 

یعنی انجام کوچکترین کار نیز از بیکار بودن بهتر است.

١٣٤,٣٤٤
طلایی
٩٦
نقره‌ای
٢,٣٣٧
برنزی
٩٧٣
تاریخ
٣ ماه پیش

*به قدرِ وسع بکوشم

٤,١٤١
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

به را ه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

٤,١٤١
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٣ ماه پیش

طبل زدن (کار کم ارزش) بهتر از بطالت و بیکار بودن است

٩٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما