پرسش خود را بپرسید

"طبالی به که بطالی"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣٣٨

مفهوم این ضرب المثل فارسی چیه ؟

طبالی به که بطالی

١,٩٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این ضرب المثل مفهوم کار و تلاش را تداعی میکند.

طَبّالی یعنی دهل زنی و بَطّالی یعنی بیکاری و تن پروری. 

یعنی انجام کوچکترین کار نیز از بیکار بودن بهتر است.

٢٩,٩٩٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٣٠
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٦ ماه پیش

*به قدرِ وسع بکوشم

٤,٣٣٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش

به را ه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

٤,٣٣٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش

طبل زدن (کار کم ارزش) بهتر از بطالت و بیکار بودن است

١١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما