پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی "im fed up"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١١

ترجمه ی  اصطلاح محاوره ای 

"im fed up"

چیه ؟

٢,٨٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٦١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

informal

very tired of (something) : angry about (something that has continued for a long time)

خسته شدم

اذیت شدم

کلافه و کسل شدم

خسته و ملول شدم

٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

به اینجام رسیده، خسته شدم از

٧,٣١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٨٤
برنزی
٦٦
تاریخ
٦ ماه پیش

با سلام

-خسته شدم!

-کلافه شدم!

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما