پرسش خود را بپرسید

تفاوت «۱۰ سال متوالی کار کردن» با «۱۰ سال متناوب کار کردن» چیست؟!

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٨١

تفاوت «۱۰ سال متوالی کار کردن» با «۱۰ سال متناوب کار کردن» چیست؟!

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

ده سال   پی در پی و پشت هم و یک ریز کار کردن

ده سال بریده بریده ،جدا جدا و نوبه نوبه کارکردن

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٣ ماه پیش

متوالی یعنی1 پشت سر هم. 2 متناوب یعنی تکرار. 10سال پشت سرهم کارکردن. 10سال یک کارراتکرارکردن.

١,٧٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٣
برنزی
٢٦
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما