پرسش خود را بپرسید

هم معنی انگلیسی برای "It sucked"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٨

هم معنی انگلیسی برای  اصطلاح 

"It sucked"

١,٠٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٨

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

That was awful!

That was terrible!

That was shitty!

٢٤,٨٤٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

That was  unpleasant 

That   was terrible

It was rubbish

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما