پرسش خود را بپرسید

معادل انگلیسی"Once in a blue moon"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٩٣

معادل انگلیسی برای :

"Once in a blue moon"

٢,٦٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عبارت "once in a blue moon" اصطلاحی است که به معنای چیزی است که بسیار به ندرت یا تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد. اغلب برای توصیف رویدادهایی که به ندرت یا در فواصل زمانی طولانی رخ می دهند استفاده می شود. به عنوان مثال، "I only see my old friend once in a blue moon" به این معنی است که گوینده به ندرت دوست خود را می بیند. عبارت "blue moon" به دومین ماه کامل اشاره دارد که در یک ماه تقویمی رخ می دهد که تقریباً هر 32 ماه یکبار اتفاق می افتد.

My sister lives in Alaska, so I only see her once in a blue moon.

Once in a blue moon, there's an issue I can't resolve.

٣١١,٠٣٩
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧٢
تاریخ
٦ ماه پیش

با سلام 

Once in a blue moon  به معنی به ندرت ، 

هر از چند گاهی، گهگداری 

*مترادف انگلیسی 

Rarely 

Seldom 

Infrequently

ones in a ver long time

*این اصطلاح از آنجا گرفته شده که هر دو تا سه سال یکبار امکان اینکه در یک ماه دو بار ماه کامل دیده شود وجود دارد. این اتفاقیه که به ندرت رخ میده 

٣,٩٦٠
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٨
برنزی
١١
تاریخ
٦ ماه پیش

Occasionally 

Rarely

Seldom

From time to time 

Once in a while

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

infrequently, not often, once in a while

٢٤,٨٤٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما