پرسش خود را بپرسید

تست حرف اضافه ی مناسب

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢١

کدوم گزینه مناسبه ؟

he prefers milk ...............tea.

    in

    into

    from

    to

٢,٤٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

 He prefers milk to  tea

او شیر رو به چایی ترجیح میده

*گزینه to  درسته. بعد از prefer چون داریم یک چیزی رو با چیز دیگه مقایسه میکنیم از حرف اضافه to استفاده میشه

٣,٩٦٠
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٨
برنزی
١١
تاریخ
٦ ماه پیش

با سلام

گزینه صحیح در این پرسش to است.  

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

he prefers milk .......to.....tea.

٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما