پرسش خود را بپرسید

تست جایگشت کنکور ارشد

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٣١

چند کلمه سه حرفی با استفاده از حروف{a.a.b.b.c.c.d} به دست میآید؟

٠ %

24

٠ %

42

١٠٠ %

51

٢ پاسخ
٠ %

56

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه سوم درست است.

دسته نخست: واژه هایی که هیچ نویسه ای دوبار نیامده باشد:

n1 = 4!/(4-3)! = (4 * 3 * 2 * 1) / 1 = 24

دسته دوم: واژه هایی که یکی از  نویسه ها دوبار آمده باشد. از آنجا که این نویسه نمیتواند d باشد، پس:

n2 = 3 * 3 * (3!/(3-1)! * 1!)  = 3 * 3 * (3 * 2 * 1) / (2 * 1) = 3 * 3 * 3 = 27

n = n1 + n2 =  24 + 27 = 51

٦٤,٩١١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٦
برنزی
٥٧٣
تاریخ
٥ ماه پیش

۵۱ میشه فکر کنم

٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام                             

  میشه ۵۱

٦٦,٠٣٠
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

■ بدون نویسه ای که بیش از یک بار اومده باشه:

                ●  4×3×2

■ با یک نویسه ای که دو بار اومده باشه

                ● دارای نویسه ی d

                 3×3

                ●  بدون نویسه ی d

                3×3×2

24+9+18=51

٢,١١٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما