پرسش خود را بپرسید

ترجمه فارسی این جمله

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٠٦

Вместе со счастьем и здоровьем

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

همراه با شادی و سلامتی

موقع بدرقه به کسی گفته می شود 

در فارسی می گوییم " برو به سلامت " 

٧٠١,١٨٠
طلایی
٥٥٨
نقره‌ای
١٥,٧٥٦
برنزی
٨,٥٣٦
تاریخ
٦ ماه پیش

همراه با شادی و سلامتی

٣٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
٤
تاریخ
٦ ماه پیش

کنار هم ، با خوشحالی و سلامتی

٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

"Вместе со счастьем и здоровьем" یک عبارت روسی است که در انگلیسی به "همراه با شادی و سلامتی" ترجمه می شود.

٣٠١,٦١١
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٣
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما