پرسش خود را بپرسید

متضاد کلمه Weak

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٢٨١

متضاد کلمه weak به انگلیسی

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

متضاد ضعیف میشه قوی strong.powerful.

٢,٧٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام

 Weak=ضعیف

متضاد weak میشه strong  به معنای قوی 

٢٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٧
تاریخ
٥ ماه پیش

Strong ولی باز بستگی به جمله داره

٩,٢٧٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٦ ماه پیش

متضاد کلمه weak به انگلیسی Strong می باشد برای مشخص شدن متضاداصلی  آن لازم است جمله ای که این کلمه در آن بکار رفته ارائه کنید . چون متضاد یک واژه در داخل جمله ای که بکار رفته بهتر مشخص می شود .

٦٧٣,٩٥٥
طلایی
٤٥٧
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
٦ ماه پیش

به احتمال زیاد  Strong

٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما