پرسش خود را بپرسید

واژه معادل انگلیسی برای "by chance"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٤

واژه معادل انگلیسی برای

 "by chance" 

١,٣٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام؛

by accident, randomly

٢٣,٥١٦
طلایی
٩
نقره‌ای
٤٨٨
برنزی
٢٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

Accidental

By luck

٣٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما