پرسش خود را بپرسید

گزینه مناسب (واژه )

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٣١

کدوم گزینه برا این جمله درسته ؟

we will ............. building work in august of next year

    consume

    commence

    conflict

    compete

٢,٤٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Commence شروع کردن

٣٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٩
تاریخ
٧ ماه پیش

we will ....commence..... building work in august of next year

٢٤,٨٥١
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥٢٢
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ صحیح واژه  commence می باشد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٧ ماه پیش

we will commence building work in august of next year.

٣١١,٠٣٩
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما