پرسش خود را بپرسید

معادل این اصطلاح رو کسی میدونه؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٣٧٧

معادل  be a good judge of something  دقیقا به فارسی چی میشه؟

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی درست و دقیق داوری کردن

٤,٢٠٦
طلایی
١
نقره‌ای
٤٦
برنزی
٨٤
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی درست داوری کن 

تاریخ
٥ ماه پیش

منصف باش با وجود باش

سلام 

عادل باش......

تاریخ
٦ ماه پیش

قاضی خوبی باش ، درست قضاوت کن 

٨٢,٢٩٠
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٦ ماه پیش

عادل باش. . .

این اصطلاح درباره کسی صدق می کند که نظر درست و دقیق کارشناسانه  می‌دهد و نه آنکه صرفا نظر شخصی اده باشد 

تاریخ
٦ ماه پیش

To be a good judge در مورد چیزی به معنای داشتن توانایی ارایه نظرات دقیق یا تصمیم گیری صحیح در مورد چیزی است. به عنوان مثال، اگر شخصی good judge of character (در مورد شخصیت باشد)، می تواند شخصیت یا رفتار شخصی را به دقت ارزیابی کند. اگر کسی good judge of art (در زمینه هنر باشد)، می تواند آثار هنری را به شیوه ای آگاهانه و با بصیرت ارزشیابی و ارزیابی کند.

٣٠٠,٦١١
طلایی
٢٠٣
نقره‌ای
٣,٤٢٩
برنزی
٢,٠٢٠
تاریخ
٦ ماه پیش

درمورد هرچیزی درست قضاوت کن

قاضی خوبی برای  (قضاوت) هرچیزی باش

   چون be

داره اولش جمله دوم به نظرم درست تره ولی هر دوتاش معنی میده 

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

خوب قضاوت کردن چیزی داوری خوب

تاریخ
٦ ماه پیش

برخوردار بودن از قدرت نتیجه‌گیری بالا

توانایی تصمیم‌گیری عالی

داشتن سلیقۀ خوب (در انتخاب غذا)

٥,٩٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٥٧
تاریخ
٦ ماه پیش

کسی که نظرش در مورد چیزی معمولا درست است.

٢٩,٨٥٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,١٧٣
برنزی
١,٠٦٠
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما