پرسش خود را بپرسید

تلفظ فام تن چیه؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٢٥

معادل فارسی کروموزوم ، فام تن هستش

تلفظش 

فام‌تَن یا فام‌تِن ؟؟؟؟؟

٢٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

فام تن(کروموزوم) بصورت فام تَن تلفظ میشود.

١,٣٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

واژه یونانیه و دو بخشه. یکی chroma به مانای رنگ و فام  و دیگری soma   به مانای تن و بدن.

شنیدی میگن سبزفام و تنومند؟ این دو واژه هر دو فارسین.

٢,١٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

درود  به شما

فام تن fam tan

١٦,٤٢٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٤٥٠
برنزی
٢١٨
تاریخ
٧ ماه پیش

فام تَن صحیح است.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما