پرسش خود را بپرسید

بررسی واژه "خودکفا"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٧٤

به کار بردن واژه 

"خودکفا"

در متون فارسی درسته ؟

١,٠٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

این واژه‌ها زیباتر نیست

بی نیاز ،،خود بسنده ،به انجام

١٢,٥٣٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما