پرسش خود را بپرسید

شهرت "بیهقی"

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨١

شهرت 

" ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی"

از شاعران نامدار  برای چه بود ؟

١,١٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ابوالفضل بیهقی، نویسنده و ادیب ایرانی در دربار غزنوی بود. او بیشتر به خاطر نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی شناخته می‌شود که مهم‌ترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی به شمار می‌رود. بیهقی در جوانی در شهر نیشابور به تحصیل پرداخت. پس از آن به «دیوان رسالت» دربار محمود غزنوی پیوست و ۱۹ سال زیر نظر استادش بونصر مشکان کار کرد و دستیار او شد.

شهرت بیهقی برای دو دلیل عمده است:

  • 1) تاریخ بیهقی: این کتاب که تنها بخش باقی‌مانده از آن، دورهٔ سلطان مسعود غزنوی اول (۴۲۱ تا ۴۳۲ هجری قمری) را پوشش می‌دهد، یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی در مورد دوران غزنوی است. تاریخ بیهقی به‌دلیل دقت و جزئیات فراوان، و همچنین نثر شیوا و رسا، یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی نیز محسوب می‌شود.
  • 2) نثر   بیهقی: بیهقی از استادان نثر فارسی در قرن پنجم هجری است. نثر او روان، رسا، و پر از آرایه‌های ادبی است. بیهقی در استفاده از تشبیهات و استعارات، و همچنین در بیان احساسات و عواطف، بسیار توانا بود.

علاوه بر این، بیهقی از جمله نویسندگانی است که در آثار خود به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشته است. او در تاریخ بیهقی، علاوه بر وقایع تاریخی، به مسائلی مانند عدالت، ظلم، فساد، و اخلاق نیز پرداخته است.

٣,٨٦٤
طلایی
١
نقره‌ای
١٨٥
برنزی
٣٦
تاریخ
٥ ماه پیش

 ودر دوره فردوسی تاریخ بیهقی معروف 

تاریخ
٢ ماه پیش

شهرت بیهقی برای نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهم‌ترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی به شمار می‌رود. بسیاری ابوالفضل بیهقی را پدر تاریخ نویسی نوین می‌دانند.

٥٢٥,٠٣٣
طلایی
٣٤٤
نقره‌ای
٣,٧٩٩
برنزی
٢,١٦٢
تاریخ
٥ ماه پیش

درود 

نگارش تاریخ بیهقی

١٢,٤٣٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٥
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما