پرسش خود را بپرسید

"هر جا سر است سخن است" کنایه از چیه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٢٣٢

جملهی کنایه امیز 

"هر جا سر است سخن است"

 چه مفهومی را دنبال میکنه ؟

٥٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وقت بخیر.


عبارت "هر جا سر است سخن است" به معنای این است که هر جایی که مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوعی برای بحث و گفتگو فراهم است. این عبارت به معنای این است که هر موقعیتی که در آن اتفاقی رخ می‌دهد، می‌تواند به عنوان موضوعی برای بحث و گفتگو در نظر گرفته شود. این جمله به طور کلی بیانگر این است که هر موقعیت یا مکانی که انسان‌ها حضور دارند، فرصتی برای بیان و ارتباط است.

٦٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما