پرسش خود را بپرسید

کدوم شکل فعل " look"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٠٢

کدوم شکل فعل " look" تو این جمله درسته ؟

They spent a lot of time .................... at the pictures in the museum.

    looking

    to look

٢,١٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

They spent a lot of time looking at the pictures in the museum.

٢٧٥,٦٩٤
طلایی
١٧٥
نقره‌ای
٣,٣٥٤
برنزی
١,٩١٨
تاریخ
٦ ماه پیش

هر دو غلط نیستن ولی لوکین بهتره در اینجا چرا که کارهای انجام شده، to spend و to look  همزمان شدن.

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام

looking  درسته

٣٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما