پرسش خود را بپرسید

پر کردن جای خالی تست زبان

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٦٢

سلام .میشه این تست رو حل کنید .  و گرامرش رو توضیح بدید.

The teacher encouraged her students .................... to an English pen-friend.

    should write

    write

    wrote

    to write

١,٠٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام. 

The teacher encouraged her students to  write to an English pen-friend.

--> encourage some one + to do something = کسی را به کاری تشویق کردن

بعد از ترکیب encourage some one، همیشه  فعل+to  می آيد.

٢٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش

در گزاره هایی که دو کارواژه دارن،همینجور که در اینجا دیده میشه، to encourage و to write، ریخت کارواژه ی دوم به یکمی وابسته س. روهمرفته سه جوره که یکیش خیلی بیشتر از دو تای دیگه رخ میده و دو جور دیگه انگشت شمارن. از سه جورش نمونه بگم:

...going to buy...

let me go

stop sking

١,٨٩١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما