پرسش خود را بپرسید

چرا لهجه باید ایجاد شود؟ چرا از این کوه تا آن کوه باید گویش در مردم عوض شود واقعا لهجه از کجا درست میشود ؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٧٧

واقعا در برخی مناطق با فاصله ۵ تا ۱۰ کیلومتر لهجه در گویشها ی مختلف متفاوت میشود به راستی چرا ؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هنگامی که مردم گردهم می آیند و یک جامعه رامانند یک روستا  تشکیل می دهند ، بین خود قراردادهایی وضع می کنند که به نوعی اعضای آن جامعه آن قراردادها را رعایت می کنند زبان نیز از این قرارداد به دور نیست ، نوع معیشت مردم نیز در این گوناگونی لهجه تاثیر دارد مانند دامداری و کشاورزی و ... این جمعیت ها به مرور زمان  از سایر جوامع مستقل می شوند و لهجه ی ویژه خود را شکل می دهند .البته عوامل زیادی در گوناگونی لهجه ها تاثیر گذار است که خود بحث مفصلی است . 

به گفته ی یکی از بزرگان ادب فارسی  در ایران به اندازه ی روستاها لهجه داریم . 

١١٥,٧٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما