پرسش خود را بپرسید

هر" فرد" چند متر است؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١,٢٩٨

در محاسبان مساحت زمین در سند های قدیمی از 

"فرد"

استفاده میشده 

هر "فرد" حدودا چند متر است ؟

١,٠٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در سند‌های قدیمی، واحد اندازه‌گیری مساحت زمین که به صورت "فرد" استفاده می‌شده، معادل تقریبی 3.5 متر مربع بوده است.

این واحد اندازه‌گیری قدیمی به صورت زیر محاسبه می‌شده:

- هر "فرد" معادل 7 قدم بوده است.
- هر قدم معادل 0.5 متر بوده است.
- بنابراین هر "فرد" معادل 7 × 0.5 = 3.5 متر مربع بوده است

٢١,٤٩٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٦
برنزی
١٩١
تاریخ
٢ ماه پیش

در محاسبات مساحت زمین در سند های قدیمی، عبارت "فرد" به معنای "گز" استفاده می‌شده است. یک فرد (گز) معمولاً برابر با یک متر مربع (۱ متر در ۱ متر) در نظر گرفته می‌شد.

٧٢١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٢
برنزی
٥
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما