پرسش خود را بپرسید

ترجمه فارسی این جمله to be or not be

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٥١٧

معنی این جمله ترجمه فارسی

to be or not be

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"To be or not to be?" نقل قول معروفی از نمایشنامه هملت شکسپیر است. این گفته توسط شخصیت هملت بیان می شود که به معنی و هدف زندگی فکر می کند. این نقل قول سوالاتی در مورد وجود، هویت و فناپذیری ایجاد می کند.

عبارت «to be» بیانگر کنش وجود یا زیستن است، در حالی که «not to be» برعکس آن را بیان می کند - نیستی یا مرگ. هملت با این ایده دست و پنجه نرم می کند که آیا بهتر است وجود داشته باشد و با چالش ها و عدم قطعیت های زندگی روبرو شود یا اینکه اصلا وجود نداشته باشد. این نقل قول به نمادی از وضعیت انسان و جستجوی معنای زندگی تبدیل شده است.

٣٠١,٦٩١
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٤
تاریخ
٧ ماه پیش

بودن یا نبودن ( مسئله این است )

٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٧
تاریخ
٧ ماه پیش

"بودن  یا  نبودن" فکر کنم بتونه معنی بده

تاریخ
٧ ماه پیش

بودن یا نبودن + [مسئله این است]

تاریخ
٧ ماه پیش

بودن یا نبودن  (هملت)

١٨,٦٦٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

معنی این جمله به اصطلاح ایرانی میشه:«بودن یا نبودن»

٣٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

بودن یا نبودن

(جمله معروف بودن یا نبودن، مسئله این است)

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما