پرسش خود را بپرسید

رويکرد انتقادی چگونه به دفاع از اراده افراد و فرهنگ ها ميپردازد؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٢٧

سلام یک سوال از درس جامعه شناسی :

رويکرد انتقادی چگونه به دفاع از اراده افراد و فرهنگ ها ميپردازد؟

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

رویکرد انتقادی برای دفاع از ارادۀ افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها معتقد است، نباید اراده فرد یا گروهی بر فرد یا گروه دیگری تحمیل شود یا فرهنگی از گستره جغرافیایی و محدوده تاریخی خود فراتر رود و بر فرهنگ دیگری اعمال سلطه کند. (اگر چنین اتفاقی رخ دهد و اراده فرد یا گروهی سرکوب گردد مصداق سلطه است)

١٨,٢٤٢
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٨
برنزی
١١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما