پرسش خود را بپرسید

سیاست موازنه منفي

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٢٨

سلام .

سیاست موازنه منفي

یعنی چی؟

٤٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو در دوران محمدرضاشاه

سیاست موازنه منفی در ایران، اولین بار توسط دکتر محمد مصدق در جریان درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی ارائه شد، که رویکرد تازه ای در برخورد با زیاده خواهی های قدرت های خارجی بود.

١٧,٩٥٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

موازنه منفی در زمینه سیاست و اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه ها بیشتر از درآمدها یا بودجه بیش از درآمد می باشد. به عبارت دیگر، موازنه منفی رخ می دهد وقتی که دولت یا سازمانی هزینه های بیشتری را نسبت به درآمدهایی که دارد صرف می کند.

٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما