پرسش خود را بپرسید

وقتی کسی میگه ".tell me From A to Z "

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٧٢

سلام  

وقتی کسی میگه

 "tell me From A to Z  "

یعنی چی؟

١,٨٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٢

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

از صفر  تا صدش  را بگو

 همه چیز رو دقیق بگو  از اول تا اخر 

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

همه جزئیات رو از اول تا آخر کامل بگو، از صفر تا صد کامل و دقیق بگو 

١,٠٠٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی از صفر تا صد ماجرا رو برای من بازگو کن

تاریخ
٥ ماه پیش

از اول تا آخر موضوع رو مو به مو با تمام جزییات گفتن 

٣,٣٢٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥٣
برنزی
١٩
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام یعنی از سیر تا پیاز رو به من بگو

٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی از سیر تا پیاز شو برام تعریف کن.   

تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی سیر تا پیاز قضیه رو تعریف کن

١٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٥
تاریخ
٥ ماه پیش

معادل  از سیر تا پیاز   چیزی رو گفتن 

یا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

از ب بسم الله تا ت تمت

صفر تا صد

١٨,٤٨٧
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩٠
برنزی
١٢٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما