پرسش خود را بپرسید

آیا نافلز ها اغلب کاهنده هستند ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٠٨

سلام .وقت بخیر 

آیا نافلز ها اغلب کاهنده هستند ؟

٨٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خیر.نافلز ها که در سمت چپ فهرست دوره ای بنیانهای شیمیایی جاگرفتن، الکتروندوستن و تلاش دارن برای رسیدن به ارایش پایدار الکترونی، ارایش الکترونی اتم گازهای نجیب؛ سمت چپ ترین بنیانهای فهرست دوره ای- یک یا چند الکترونی که کم دارن رو از راه اندرکنش با گونه های دیگه بدست بیارن. و برای همون الکتروندوستی و تلاش برای بدست اوردن الکترونه که اکسنده میخونیمشون چرا که از گونه های دیگه الکترون میگیرن و اکسیدشون میکنن. اکسید شدن گونه ای  ینی الکترون از دست دادنش، ینی افزایشش؛ چرا که الکترون بار الکتریکی منفی داره و بنابراین از دست دادن بار الکتریکی منفی یکی افزایش یافتن گونه. اینکه چرا به این افزایش یافتن میگیم اکسید شدن داستانی در باره بنیان اکسیژنه.   

فلزها همیشه اکترونگریزن.ینی تلاش دارن الکترون از دست بدن. بنابراین اکسید میشن و کاهش میدن دیگری رو که نافلزه.نافلز ها در برابر فلزها همیشه اکسنده  هستن و کاهش پیدا میکنن. زمانی که دو نافلز با هم اندرکنش دارن و یکی الکتروندوست تر از دیگریه، خب اونی که الکتروندوست تره  کاهش پیدا میکنه و دیگری اکسید میشه.   

نافلزها اکسنده هستن و کاهش پیدا میکنن، مگر اینکه اسیر گونه نافلزی اکسنده تری باشن که کاهنده باشن و اکسید بشن.فلز ها ولی همیشه کاهندن و اکسید میشن.
١,٩٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

خیر  پاسخ شما منفی است

تاریخ
٤ ماه پیش

کاهنده گونه‌ای است که الکترون می‌دهد.

اکسنده گونه‌ای است که الکترون می‌گیرد.

فلزها تمایل به از دست دادن الکترون دارند.

نافلزها تمایل به گرفتن الکترون دارند.

بنابراین، فلزها معمولا کاهنده هستند و با از دست دادن الکترون، اکسید می‌شوند. 

برعکس، نافلزها معمولا اکسنده هستند و با گرفتن الکترون، کاهش می‌یابند. 

١٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

خیر  

نافلزها  با گرفتن یک یا چند اکسیژن  کاهش یافته  و  به آنیون تبدیل میشن  پس اکسنده هستند

و  فلزها  کاهنده هستند

١٨,٢٤٢
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٨
برنزی
١١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما