پرسش خود را بپرسید

"بیّنه خارج" یعنی چی؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٨٩

سلام اصطلاح حقوقی زیر 

"بیّنه خارج" 

یعنی چی؟ بینه دقیقا یعنی چی؟

٥٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

بینه،گواه،شاهد،دلیل،

ادعای مالکیت  ملکی که تحت تصرف دیگریست

با آوردن شاهد

بینه خارج،شهادت دهندگان به سود مدعی یا ادعا کننده است گواهی دهندگان به سود مالک فعلی بینه داخل

است

٧,٣٧٣
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩٢
برنزی
٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش

گواهی دهندگان بر مالکیت غیر ذی الید

مالی که تحت تصرّف کسی است اگر دیگری نسبت به آن مدّعی باشد و بر ادّعای خود بیّنه اقامه کند، به این بیّنه- از آن جهت که موضوع مورد شهادت از تحت تصرّف مدّعی بیرون است- بیّنهٔ خارج گویند

١٧,٩٣٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما