پرسش خود را بپرسید

"دستور" دربیت "چه نيكو گفت با جمشيد دستور//كه با نادان نه شيون باد و نه سور"

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٧٩٧

"دستور" 

دربیت

 "چه نيكو گفت با جمشيد دستور//كه با نادان نه شيون باد و نه سور"

به چه معناس؟

١,٣٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دستور در اینجا به معنی" وزیر " و مشاور است .

وزیر به جمشید چه سخنی  عالی ( پرمعنایی )گفت  :

٧٠٦,٠٩٦
طلایی
٥٧٦
نقره‌ای
١٥,٧٧٤
برنزی
٨,٥٣٨
تاریخ
٧ ماه پیش

دستور 

یعنی  وزیر..

چون جمشید شاه است بنابراین دستور یعنی وزیر 

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٧ ماه پیش

سلام 

وزیر ،  مشاور

راهنما

١٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٧ ماه پیش

درود  

به معنی وزیر و صاحب مسند است 

١٥,٣٢٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما