پرسش خود را بپرسید

تفسر بیت "ملت عشق از همه دین ها جداست"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٢٨

درود 

تفسیر بیت :

"ملتِ عشق از همه دینها جداست

عاشقان را ملت و مذهب خداست"

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اصولاً دین  وعده  بهشت و جهنم   در برابر اعمال نیک و بد میدهد  ولی عاشق  فراتر از وعده ادیان  و‌ بهشت و جهنم فقط وصال حق را می نگرد حتی اگر راه رسیدن به وصال از جهنم بگذرد

١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما