پرسش خود را بپرسید

شعر "زندکی کردن من مردن تدریجی بود " اثر کدام شاعره ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٩٠

سلام یه جا این شعرو شنیدم ولی نمیدونم شاعرش کیه کسی میدونه ؟

 "زندکی کردن من مردن تدریجی بود "  آنچهجان کند تنم، عمر حسابش کردم

٦٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣١

شهریار خزایی هستم برای من جالب بود

-
٢ ماه پیش

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

میرزا محمد فرخی یزدی (تاج الشعرا)

٧,٥٤٤
طلایی
٦
نقره‌ای
٢٠٦
برنزی
٦٧
تاریخ
٢ ماه پیش

زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
از فرخی یزدی

تاریخ
٢ ماه پیش

از "فرخی یزدی"  هست

١٧,٩٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما