پرسش خود را بپرسید

ضرب المثل "رفت که ریش در بیاورد ، سبیلش را هم باخت" به کیا باید بگیم ؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١,١٤٠

سلام و درود .

"ضرب المثل "رفت که ریش در بیاورد ، سبیلش را هم باخت" 

به کیا باید بگیم ؟

١,٣٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی وارد کاری شد تا پیشرفت کند اما نه تنها پیشرفت نکرد بلکه ضرر هم کرد

تاریخ
٧ ماه پیش

این برای افرادی هستند که امروزه نیز گفته میشه و میگویند: رفت ابروش رو برداره زد چشمش را در آورد یعنی شخصی که میخواست یه کاری را انجام دهد نه توانست آن کار را به درستی انجام دهد و هم یک دسته گلی را به آب داد

٣٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

یعنی رفت و دست به کاری زد تا چیز تازه ای به دست بیاورد اما آنچه را هم که داشت از دست داد .

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٧ ماه پیش

خواست وارد کاری بشه و وضع بهتری پیدا کنه و پیشرفت کنه، آنچه داشت از دست داد  (نه تنها پیشرفت نکرد بلکه ضرر هم کرد)

١٨,٦٦٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما